Louwan's Georgie Girl

born 17.1.1998 | breeder Wanda & Louis Gec, USA

Ch Louwan's Rebel Rouser Ch Yingsu's Johnie Reb Erincroft Double O Seven
Mei-Hua Elegance
Of Yingsu
Louwan's Pearl Necklace Ch Louwan's Casinova
Louwan's Melinda
Ch Louwan's Just Peachy Ch Louwan's Kojak Ch Tu Chu's You Only
Live Twice
Ch Louwan's Marebel
Ch Louwan's Little Bit Of Pleasure Ch Louwan's Rebel Rouser
Louwan's Suzy Wan